CHANGE LANGUAGE TO: en ru de

Rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane osobowe kandydata
Specjalizacja
Rodzaj członkostwa

Członkostwo w klubie pozwala na zwiększenie liczby slotów na publikację zdjęć tygodniowo oraz daje możliwość uczestniczenia w warsztatach online

Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Fotoferia Club

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia Fotoferia Club i Regulaminem Portalu i akceptuję wszystkie jego punkty.

Potwierdź, że nie jesteś robotem