fotoferia club » Aktualności » Regulamin konkursu Fotoferia International Exhibition

Regulamin konkursu Fotoferia International Exhibition2017-03-07 15:12:34

WERSJA PDF 

 

FOTOFERIA INTERNATIONAL EXHIBITION

PROJECTED IMAGE DIVISION
PROJECTED IMAGES

 

Regulamin Konkursu

Termin nadsyłania prac


Sobota, 30 września, 2017. PRZEDŁUŻONO DO 5 PAŹDZIERNIKA

 

Organizator

Fotoferia Club

RAFAL KOWALKOWSKI, AFIAP, PPSA

SŁOWINCÓW 1    78-100 KOLOBRZEG

 

email

ff@fotoferia.pl

 

www.fotoferia.pl
 

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Organizacji Fotograficznych PSA ( Photographic Society of America) i FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) oraz zasadami Regulaminu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

2. Konkurs otrzymał następujące patronaty:

     PSA numer 2017-233

     FIAP numer 2017/287

     Fotoklub RP numer 188/2017

3. Akceptacje uzyskane w konkursie przez członków Fotoklubu RP upoważniają do ubiegania się o tytuły artystyczne FIAP. Członkowie PSA mogą ubiegać się o tytuły fotograficzne PSA.

4. Uczestnik konkursu przesyłając zdjęcia lub pliki na konkurs pod patronatem FIAP wyraża zgodę bez wyjątku i zastrzeżeń na możliwą weryfikację przez FIAP w celu ustalenia, czy fotografie spełniają przepisy i definicje FIAP nawet jeżeli uczestnik konkursu nie jest członkiem FIAP; organizacja FIAP zapewnia, że użyje wszelkich dostępnych jej środków w celu weryfikacji fotografii; każda odmowa współpracy z FIAP lub odmowa przedstawienia oryginalnych fotografii (plików) wykonanych aparatem lub braku wystarczających dowodów, będzie karane przez FIAP i w przypadku nałożenia sankcji za niezgodności z przepisami FIAP, nazwisko uczestnika będzie udostępnione w dowolnej formie przydatnej do informowania o naruszeniu przepisów. Zaleca się pozostawienie nienaruszonych danych EXIF w przesłanych fotografiach w celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji.

5. Zdjęcia zaakceptowane do galerii pokonkursowej upoważniają do ubiegania się o tytuł AFF (Fotoferia Artist) nadawany przez Klub Fotograficzny Fotoferia Club zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000405183 posiadający artystyczny tytuł organizacji FIAP CAFIAP (Club Artist FIAP)

6. W konkursie wyznacza się trzy sekcje:                                                             

Open Color (zdjęcia kolorowe, temat dowolny)                                               

Open Monochrome (zdjęcia monochromatyczne)                                           

Nature (Natura - zdjęcia w tej sekcji nie mogą być fotomontażem lub  poddane  tzw edycji kreatywnej zgodnie z definicją podaną na końcu Regulaminu)

7. Zdjęcia w sekcjach 2 i 3 muszą być zgodne z definicją podaną na końcu Regulaminu.

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prac w każdej sekcji (łącznie 12  zdjęć)

9. Nie ma ograniczeń tematycznych we wszystkich sekcjach

10. Konkurs będzie sędziowany w miejscowości Kołobrzeg.

11. Konkurs jest otwarty dla każdego, jednakże zgłoszona praca może zostać odrzucona, gdy sponsor lub jego przedstawiciel, w niektórych uzasadnionych przypadkach stwierdzi, że praca jest niezgodna z zasadami warunkami konkursu.

12. Do wyświetlania zdjęć będzie używany sprzęt o rozdzielczości 1920x1080 pikseli.

13. Prace zgłaszane w poprzednich konkursach Fotoferia International Exhibition i Polish International Exhibition nie mogą brać udziału ponownie w konkursie Fotoferia International Exhibition 2017.

 

JURY 

Arkadiusz Branicki http://www.fineartnude.pl/galeria-zdjec

Marcin Nawrockihttp://www.fotolens.pl 

Tomasz Okoniewski AFIAP AFRP http://www.rckp.krosno.pl/strona-495-tomasz_okoniewski.html

Magdalena Berny

 

OPŁATY DLA CZŁONKÓW KLUBU FOTOFERIA CLUB

Opcja bez albumu obejmuje galerię pokonkursową na portalu fotoferia.pl, katalog pokonkursowy z akceptacjami, film z nagrodzonymi pracami i ewentualne koszta wysyłki wyróżnień i medali. Każde wyróżnienie jest drukowane na tzw. piance z pamiątkową, grawerowaną tabliczką.

Opcja bez albumu  

20 PLN za jedną sekcję. 

Opcja z albumem

100 PLN

OPŁATY DLA AUTORÓW PRZEBYWAJĄCYCH POZA TERENEM POLSKI BĘDĄ POWIĘKSZONE O KOSZTA WYSYŁKI (USTALANE INDYWIDUALNIE Z ORGANIZATOREM)

OPŁATY DLA AUTORÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Opcja bez albumu

30 PLN za jedną sekcję

Opcja z albumem

150 PLN

OPŁATY DLA AUTORÓW NIE PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Opcja bez albumu

10 USD za każdą sekcję

Opcja z albumem

65 USD za wszystkie sekcje

 

Opłaty dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zgodnie z podaną instrukcją (przelew bankowy, karta kredytowa)

 

PAYPAL

Email do opłat paypal:

club@fotoferia.pl

 

ZNAKI WODNE

Nazwisko, imię, nick Autora, tytuł zdjęcia nie mogą się pojawić na żadnym widocznym miejscu zdjęcia z zachowaniem wszystkich praw autorskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (skany w formie pliku cyfrowego) lub fotografii cyfrowej. Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością i zezwala na publikację ich części lub całości bez dodatkowych opłat. Dotyczy to:

- wystaw prac związane z konkursem

- publikacji w wydawnictwach/serwisach związanych z konkursem i portalem/klubem

- galerii zawierającej  zaakceptowane zdjęcia na stronach portalu

Żadne z powyższych postanowień nie będzie kolidować z prawami autorskimi. 

Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

 

NAGRODY

Dla wszystkich sekcji:

Wyróżnienie dla najlepszego Autora (The best Author) liczona na podstawie akceptacji.

W każdej sekcji:

1 Złoty Medal FIAP

2 Wyróżnienia FIAP

1 Złoty Medal PSA

1 Złoty Medal FRP

1 Srebrny Medal FRP

1 Brązowy Medal FRP

5 Medali Fotoferii

20 Wyróżnień Fotoferii

 

Razem:

25 medali i 66 wyróżnień. Każde wyróżnienie jest zdjęciem drukowanym na piance z pamiątkową tabliczką.

 

TYTUŁY

Limit znaków dla tytułów zdjęć wynosi 35. Każde zdjęcie musi posiadać unikalny tytuł. Zapis tytułu musi być zgodny z alfabetem angielskim.

 

ZDJĘCIA CYFROWE

Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1050 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć są akceptowane jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu.

Maksymalna waga pliku w formacie jpg to 2 Mb.

 

NAZWY PLIKÓW

Nie ma potrzeby nadawania nazw poszczególnym plikom. System sam wygeneruje odpowiednią nazwę na potrzeby konkursu.

 

KALENDARZ KONKURSU

Przyjmowanie prac            30 września 2017

Ocena Jury                       20 października 2017

Wyniki                              30 października 2017

Katalog i wystawa              do 30 grudnia 2017

 

WYSTAWA

  • Centrum Kultury Mościce  http://www.csm.tarnow.pl/
  • DAI Heidelberg, Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg, Germany
          
  • ’S’ Kastanie, Elisabethenweg 1, 69117 Heidelberg, Germany

 

LISTA UCZESTNIKÓW

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu zdjęć uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą e-mail z danymi autora. Uprasza się o weryfikację zamieszczonych danych, w przypadku problemów i błędów zalecany jest kontakt z Organizatorem Konkursu. Status uczestnictwa (zgłoszenie i weryfikacja płatności) zostanie umieszczony na stronie konkursu.

 

DEFINICJE

Natura

Natura Fotografia przyrodnicza ukazuje żywe, nieoswojone zwierzęta, dziką roślinność w naturalnym środowisku i inne zjawiska nie będące dziełem człowieka (formacje geologiczne, naturalne zjawiska).  Fotografie zwierząt domowych, zwierząt trzymanych w klatkach lub więzionych w jakikolwiek inny sposób, jak również zdjęcia roślin hodowlanych są niepożądane.  Minimalne ślady działalności człowieka są akceptowane w przypadku obiektów natury takich jak płomykówki czy bociany, które przystosowują się do środowiska. Najważniejsza jest wierna rejestracja obiektu oraz środowiska naturalnego.  Ślady ludzkiej działalności manipulacji nad tym środowiskiem oraz przejawy stworzonej przez człowieka cywilizacji są niepożądane w jakiejkolwiek części zdjęcia.

Zmiany edycyjne dozwolone w tej sekcji obejmują:

- zmiana ekspozycji (jeżeli ta nie prowadzi do zmian w treści obrazu)

- korekcja koloru, kontrastu, saturacji (korekcja, czyli uzyskanie wyników jak najbardziej zbliżonych do stanu zastanego)

- konwersja obrazu cyfrowego do postaci czarno-białej (naturalna, bez filtrów typu IR i.t.p.)

- usunięcie brudu na matrycy

- odszumianie

- wyostrzanie

- usunięcie flary

- kadrowanie

- wyrównywanie

- zmiana rozmiaru i HDR

 

Monochrom

Fotografia czarno-biała zawierająca gamę odcieni szarości od bardzo ciemnych (czerń) po bardzo jasne (biel) jest pracą monochromatyczną z różnorodnymi  odcieniami szarości. Praca czarnobiała poddana całościowo tonacji koloru pozostaje w dalszym ciągu pracą monochromatyczną. Praca poddana miejscowo tonacji lub w której miejscowo dodany jest kolor jest uznawana za fotografie kolorową (polichromatyczną) może być rozpatrywana jako praca w kategorii „kolor”.