OTWARCIE NOWEGO KONTA NA PORTALU


Register with Google Register with Facebook

Proszę o otwarcie konta użytkownika na Portalu Fotoferia (www.fotoferia.pl):

Zgody i akceptacje konieczne do posiadania konta na portalu Fotoferia

Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Portalu Fotoferia

Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję Politykę Prywatności Portalu Fotoferia

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od operatora Portalu za pomocą mechanizmu poczty wewnętrznej portalu, bez użycia adresu email

Zgody i akceptacje opcjonalne, jednak ich brak ogranicza funkcjonalność konta użytkownika na portalu Fotoferia

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości emailowych od operatora Portalu za na podany w formularzu adres emailowy

Wyrażam zgodę na automatyczne profilowanie konieczne do zarządzania systemem statusów użytkowników na portalu. Profilowanie nie jest wykorzystywane do żadnych, innych celów niż zarządzanie statusami

Wyrażam zgodę na publikowanie moich fotografii przez operatora portalu na publicznych profilach kont społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter

Prawa autorskie i ochrona wizerunku (wyrażenie zgody konieczne do publikacji zdjęć na portalu)

Oświadczam, że posiadam wszelkie autorskie prawa majątkowe do publikowanych obrazów oraz posiadam posiadam pisemną zgodę na publikację wizerunku przedstawionych na fotografiach osób, w sytuacjach, w których wymaga tego ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Potwierdź, że nie jesteś robotem

Oświadczam, że podane informacje są pełne oraz zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kod aktywacyjny został wysłany SMSem pod podany numer telefonu.


This page was created in 0.025729179382324 seconds