Analizowanie

Jak napisać dobrą analizęPrzede wszystkim ważna jest nasza decyzja i motywacja - dlaczego chcemy podzielić się naszymi obserwacjami i wiedzą w formie analizy:

1. Mamy coś do powiedzenia

2. To, co chcemy powiedzieć posiada wartość edukacyjną i poznawczą

3. Mamy podstawy niezbędnej wiedzy, aby napisać analizęCechy kompletnej i dojrzałej analizy:


1. Podobnie jak w przypadku głosowania i oceny, musimy zdobyć się na maksymalny obiektywizm we wszystkim o czym piszemy. Oznacza to, że musimy na chwilę odłożyć własne preferencje i upodobania, skoncentrować się na tym, czy Autorowi udało się osiągnąć cele, jakie sobie postawił (a wtedy pracę można uznać za dobrą) oraz czy sprostał zadaniu od strony warsztatowej.

2. Raczej unikamy próby pokazania "jak ja bym to zrobiła / zrobił" - musimy wczuć się w sposób myślenia i wrażliwość Autora i zrozumieć jego intencje i wybory, raczej niż zastępować je własnymi. Sugerując poprawki starajmy się, aby mieściły się w konwencji, którą wyznaczył Autor.

3. Piszmy językiem jak najprostszym, starajmy się używać pojęć ogólnie przyjętych, zgodnie z ich definicjami (np. kadr, kompozycja, głębia ostrości, płaszczyzna ostrości, itd.).

4. Wyodrębnijmy trzy elementy:
- analityczny opis i interpretację treści,
- analizę strony formalnej i warsztatu,
- związek i rolę strony formalnej i wykorzystanych środków wyrazu w budowie całości utworu (jego treści).

5. Każdy z powyższych elementów możemy omówić na rożnych poziomach ogólności lub szczegółowości, np.:
- analiza treściowa: interpretacja całości utworu, związki pomiędzy elementami, nawiązania do innych dzieł, inspiracje, cytaty, itd.
- analiza formalna: wszystkich bądź wybranych elementów, analiza formalna w odniesieniu do całości bądź wybranych składowych narracji (treści), analiza błędów.

6. Nasza analiza może zawierać wszystkie z powyższych bądź jedynie wybrane elementy.

7. Analiza powinna stanowić zamkniętą całość, niezależnie od wybranego przez nas zakresu. Jej rolą jest pomoc w zrozumieniu fotografii (treści i interpretacji, mocnych i słabszych stron warsztatu).

8. Odbiorcą analizy jest Autor i użytkownicy Fotoferii. Często, napisanie analizy ma również istotny walor autoedukacyjny.

9. W przypadku cytowania innych Autorów (tekstów czy obrazów) starajmy się podawać źródła.

 

WAŻNE:

Oczywiście tylko nieliczne analizy będą wyczerpywały temat w zakresie i w sposób omówiony powyżej. Nie przejmujmy się tym. Pamiętajmy również, że analiza może być kontrowersyjna, a fakt, że cześć użytkowników się nie zgadza ze stawianymi przez nas tezami nie musi oznaczać, że analiza jest zła.

Pamiętajmy jedynie, aby prawidłowo używać pojęć i definicji.

 

Polecanie analizy

Polecając i nie polecając analizy ważne jest, aby nie tyle brać pod uwagę, czy się z nimi zgadzamy (bo to nie świadczy o ich jakości), a raczej czy zostały napisane i przedstawione nam w sposób i wg. schematu opisanego powyżej.

 


This page was created in 0.022637128829956 seconds