Kategorie

Opisy Kategorii i zasady ich używaniaDlaczego kategorie oraz ich prawidłowe wykorzystanie są ważne:

1. Umożliwiają klasyfikację, katalogowanie i przeszukiwanie zbiorów Fotoferii na poziomie Galerii i prortfolio,
2. Umożliwiają, podobnie jak opis, na dodatkową komunikację pomiędzy Autorem, a widzem, np. przekazanie dodatkowych informacji nt. treści czy intencji Autora,
3. Ułatwiają poprawną interpretację, głosowanie i ocenę zdjęcia,
4. Pozwalają Autorowi na ustosunkowanie się do spraw regulaminowych (np. fotomontaż TAK/NIE, itd),
5. Stanowią ważne kryterium przy wyborze zdjęć na konkursy FIAP/PSA, gdzie w niektórych kategoriach są regulaminowe ograniczenia ingerencji w obraz na etapie postprodukcji.

Od 17.11.2016 obowiązują nowe definicje i zasady wyboru kategorii. 

Wszystkie kategorie zostały zakwalifikowane do jednej z dwóch grup:
1. Fotografia dokumentalna (DOC)
2. Fotografia fabularna (FAB)

 

Jak wybieramy kategorię?
Jeżeli zdjęcie w procesie postprodukcji przekroczyło ramy retuszu fotografii, sprawiając, że świat przedstawiany nie ma odbicia w rzeczywistości - dokonano znaczących zmian:

- usunięcia elementów ze zdjęcia
- dodania elementów do zdjęcia
- zmiany proporcji elementów na zdjęciu (np. wydłużenie cieni, odchudzenie modelki, itd.)
- zmiany proporcji boków zdjęcia
- zmiany położenia elementów na zdjęciu względem siebie
- w kompozycji
- w zakresie głębi ostrości
- w kolorystyce
- w fakturze fotografii
które zaburzają prawdę o podmiocie fotografii - taka fotografia NIE MOŻE być publikowana w żadnej z kategorii DOKUMENTALNYCH.

Zmiany edycyjne dozwolone w kategoriach DOKUMENTALNYCH obejmują:
- zmiana ekspozycji (jeżeli ta nie prowadzi do zmian w treści obrazu)
- korekcja koloru, kontrastu, saturacji (korekcja, czyli uzyskanie wyników jak najbardziej zbliżonych do stanu zastanego)
- konwersja obrazu cyfrowego do postaci czarno-białej (naturalna, bez filtrów typu IR i.t.p.)
- usunięcie brudu na matrycy
- odszumianie
- wyostrzanie
- usunięcie flary
- kadrowanie
- wyrównywanie
- zmiana rozmiaru


Natomiast w kategoriach FABULARNYCH nie obowiązują żadne ograniczenia edycyjne.  
WAŻNE:
W przypadku nieprawidłowego wyboru kategorii oraz innych informacji o pracy, Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do przeniesienia pracy do Ciemni z powodów regulaminowych, bez wysyłania uprzednich ostrzeżeń.


 

DEFINICJE I OPISY KATEGORII OBOWIĄZUJĄCE NA PORTALU FOTOFERIA

Kategorie dokumentalne

DOC: Architektura
Zdjęcia budynków i wnętrz.

DOC: Człowiek
Kategoria często nazywana portretem środowiskowym, zdjęcia ludzi w naturalnym dla nich środowisku (gdzie przedstawienie środowiska jest istotne - stanowi część narracji), otoczeniu, pozowane i podpatrzone, opowiadające o człowieku jakim jest naprawdę, bez elementów stylizacji, odgrywania powierzonych ról. Zdjęcia naturalne, w wymowie zbliżone do reportażu czy dokumentu.

DOC: Makro
Duże zbliżenia niewielkich przedmiotów, wykonane z małych odległości, w tym klasyczna fotografia makro ze skalą odwzorowania 1:1 lub większą.

DOC: Natura
Do kategorii zaliczamy krajobrazy, faunę, florę (może być w postaci makro) z wyłączeniem działalności i obecności człowieka.

DOC: Portret
Fotografia, której głównym tematem jest osoba fotografowana. Portret nie musi ograniczać się wyłącznie do twarzy, może to być także zdjęcie całej sylwetki. Portret przedstawia „prawdziwe“ oblicze i charakter człowieka - takim, jakim jest on naprawdę w codziennym życiu, w odróżnieniu od np. stylizacji / wizażu, gdzie model odgrywa powierzoną mu rolę.

DOC: Reportaż/Dokument
Fotografia reportażowa i dokumentalna, przedstawiająca wyłącznie stan zastany przez fotografa. Żadne ingerencje w treść obrazu, zarówno podczas produkcji jak i postprodukcji nie są dopuszczane. Post-produkcja powinna ograniczać się wyłącznie do podstawowych zabiegów edycyjnych poprawiających jakość prezentacji. Poza wyjątkowymi sytuacjami reportaż składa się z cyklu zdjęć (a nie pojedynczej klatki). Zarówno reportażom jak i dokumentom powinien towarzyszyć stosowny opis uzupełniający przekaz wizualny.

DOC: Sport
Fotografia sportowa.

DOC: Street
Fotografia uliczna przedstawiająca ludzi w miejscach publicznych i niekoniecznie będąc wykonana na ulicy czy nawet w mieście. Do kategorii tej zalicza się również portret uliczny typu candid (czyli wykonany bez wiedzy portretowanej osoby, ze zgodą na publikację uzyskaną po wykonaniu zdjęcia). Edycja kreatywna ani ingerencja w stan zastany nie są dozwolone.

DOC: Street creative/portret
Fotografia street creative, czyli z celowym zaburzeniem stanu zastanego np. z udziałem modela, celowo pozostawionych przedmiotów, itd. Ogólnie prowokacja i/lub modyfikacja przestrzeni publicznej w celu wywołania reakcji/zachowań ludzi niezaangażowanych w powstawanie zdjęcia, którzy akurat znajdowali się w kadrze. Do kategorii tej zalicza się również portret uliczny pozowany (czyli za wiedzą i zgodą portretowanej osoby, zwykle w następstwie krótkiego kontaktu). Edycja kreatywna nie jest dozwolona.

 

Kategorie fabularne 

FAB: Abstrakcja
Taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury.

FAB: Akt
Artystyczne przedstawienie nagiego ciała ludzkiego, pozbawione cech erotyzmu (porównaj z Kategorią Erotyka).

FAB: Beauty/Glamour
Beauty: fotografie typowe m.in. dla reklam kosmetyków i biżuterii, w których tematem jest uroda, zdrowy wygląd, makijaż i fryzura. Glamour: fotografie, na których osoby pozujące, zwykle kobiety, są przedstawiane w atrakcyjny seksualnie sposób.

FAB: Dziecko
Fotografie dzieci.

FAB: Kreatywna 
Fotografie całkowicie i od podstaw stworzone w programach graficznych.

FAB: Inne/Otwarta
Zdjęcia nie pasujące do istniejących kategorii.

FAB: Krajobraz
Fotografia krajobrazu.

FAB: Ludzie Fotoferii
Fotografie przedstawiające wyłącznie osoby związane z Portalem Fotoferia: Autorów, Członków Zespołu, itd.

FAB: Martwa natura
Fotografia obejmująca kompozycje składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych.

FAB: Moda
Fotografia poświęcona pokazywaniu odzieży oraz innych aspektów mody.

FAB: Nastrój/Mood
Fotografia przedstawiająca lub kreująca stany emocjonalne i/lub uczucia. Fotografia Mood wykorzystuje ludzi lub sceny lub przedmioty do zbudowania nastroju, podczas gdy owi ludzie, sceny, przedmioty de facto nie są tematem zdjęcia, a jedynie artystycznym środkiem wyrazu.

FAB: Przyroda
Fotografie zwierzat lub roślin, ktore nie mieszcza sie w zakresie kategorii Natura, np. fotografie studyjne, lub wykorzystujące techniki edycji niedozwolone w kategoriach dokumentalnych

FAB: Sensual/Erotic/Fetish
Fotografia zmysłowa, erotyczna, fotografie erotycznie sugestywne i delikatnie prowokujace, fetysz.

FAB: Stylizacja/Wizaż
Stylizacja/WizażFotografia przedstawiająca ludzi, nie nosząca cech portretu, przedstawiająca inscenizacje, gdzie model odgrywa powierzoną mu rolę, często w stroju i makijażu podkreślającym zamierzone cele. Zdjęcie opowiada o postaci/postaciach, w które wcielił/wcielili się model/modele - w odróżnieniu od portretu czy kategorii człowiek, które ukazują człowieka takim, jakim jest na codzień.

 

 


This page was created in 0.018540143966675 seconds