Kontrowanie

Zasady zgłaszania propozycji zdjęć do Galerii KONTRA


 

Czym jest KONTRA
KONTRA jest galerią, do której trafiają wybrane prace, które uprzednio - w wyniku głosowania - nie zostały promowane do Galerii Niskiej i tym samym znalazły się w Ciemni.

Jakie prace mogą i powinny trafiać do KONTRY?

1. Prace kontrowersyjne, to znaczy takie, które nie uzyskały znaczącej przewagi głosów, ani na "TAK", ani na "NIE", w szczególności:
    - nie są pozbawione wartości, jednak z powodu błędów, których nie można było skorygować w postprodukcji trafiają do Ciemni
    - wzbudzają kontrowersje tematem lub podejściem do tematu, które są na pograniczu Ciemni i GN, a które warto zachować
    - z tych czy innych powodów odbiegają od "standardów", a z takich czy innych powodów warte są zachowania
2. Prace, pod którymi wywiązała się dyskusja o widocznych walorach edukacyjnych, niezależnie od wartości samego zdjęcia i stosunku głosów na "TAK" i na "NIE"

 

Czym NIE jest KONTRA
KONTRA nie jest alternatywną Galerią Niską. W hierarchi Portalu Galeria Niska znajduje się wyżej, prace z Galerii Niskiej są wliczane do dorobku Autora, GN daje szanse na późniejszy awans pracy do Galerii Wysokiej.

 

W jaki sposób prace trafiają do KONTRY
Przede wszystkim do KONTRY trafiają fotografie, o których mowa w punkcie 1-szym i 2-gim powyżej, w następujący sposób:

A. Uprawnieni użytkownicy mogą zgłaszać prace do KONTRY poprzez wykorzystanie funkcji "Zgłoś do Kontry"

B. Ostateczną decyzję podejmuje Moderator bądź Administrator, kierując się przy tym:

    - stanem głosowania w momencie, gdy zdjęcie trafiało do Ciemni i w szczególności zrównoważonym stosunkiem głosów "TAK" i "NIE"

    - liczbą zgłoszeń do Kontry:
        * minimum 8 głosów użytkowników zgłaszających pracę do KONTRY
        * w tym minimum 3 głosy użytkowników o statusie ART

    - własnym doświadczeniem oraz wartościami Portalu

 

Kiedy zgłaszamy zdjęcia do KONTRY
Jest to nasza indywidualna decyzja, pamiętajmy jednak o wymienionych kryteriach. Przede wszystkim pamiętajmy, że nie zgłaszamy zdjęcia do KONTRY:

a. tylko dlatego, iż głosowaliśmy na TAK, a większość zdecydowała inaczej - jeżeli nie jest to jeden z 3 przypadków opisanych powyżej... uszanujmy werdykt, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy i nie zgłaszajmy takiego zdjęcia do KONTRY (z typowym komentarzem "byłe/am na TAK, więc konsekwentnie Kontra" itp), w ten sposób KONTRA szybko zapełniłaby się pracami, gdzie po prostu kilka osób z prawem do zgłoszeń do KONTRY pragnie odwrócić wynik demokratycznego głosowania (takie zdjęcie możemy po prostu dodać do ulubionych),

b. zdjęć, które naruszają dobry smak, zasady etyczne, prawa autorskie, prawa do ochrony wizerunku, regulamin portalu lub mogą być krzywdzące dla osób przedstawionych na zdjęciu (z ich zgodą czy bez) oraz zdjęć z komentarzami Autora, które wychodzą poza granice kultury, dobrego obyczaju i/lub zasady określone Regulaminem Portalu,

c. zdjęć z błędami, które można prosto skorygować w postprodukcji - takie zdjęcia, jeżeli Autorom zależy na ich publikacji, powinny zostać odpowiednio poprawione i wstawione do Inferii pod ponowne głosowanie. Nie ma powodu, aby niedoróbki i przeoczenia promować Kontrą, przez szacunek dla Widza i Portalu.

WAŻNE
Do KONTRY nie mogą trafić prace przeniesione do Ciemni na wniosek Autora.

Dobrym obyczajem jest deklaracja naszego zgłoszenia zdjęcia do KONTRY za pomocą komentarza.

 

Czy zdjęcie z Ciemni może trafić do Galerii Niskiej
Jeżeli jesteśmy przekonani, że zdjęcie znalazło się w Ciemni na skutek "błędnego głosowania", np. będącego wynikiem zasugerowania głosujących, głosami mniej doświadczonych użytkowników, itd. możemy - zamiast zgłaszać zdjęcie do KONTRY (zwłaszcza, jeżeli nie spełnia ono kryteriów KONTRY) - zaproponować w komentarzu jego przeniesienie do Galerii Niskiej. W takim wypadku, jeżeli zdjęcie uzyskało:

- minimum 5 głosów użytkowników proponujących awans do Galerii Niskiej: Moderator może zdecydować o przeniesieniu zdjęcia ponownie do Inferii pod ponowne głosowanie
- minimum 10 głosów użytkowników proponujących awans do Galerii Niskiej, w tym minimum 5 głosów użytkowników ze statusem ART: Moderator może awansować zdjęcie do GN

 

WAŻNE
O losy zdjęcia należy przede wszystkim zabiegać na etapie głosowania w Inferii poprzez:

- aktywny udział w głosowaniu
- napisanie merytorycznego komentarza, a jeszcze lepiej: analizy
- inne formy agitacji zgodne z Regulaminem Portalu

Wtedy mało będzie sytuacji, w których mamy do czynienia z "błędnym" badź przypadkowym wynikiem głosowania, co pozwoli nam zminimalizować:
- liczbę przypadków opisanych w poprzednim paragrafie
- liczbę wystawionych czarnych gwiazd

 


This page was created in 0.015882968902588 seconds