Kryteria

Kryteria wyboru Zdjęć Dnia, Tygodnia, Miesiąca oraz Roku


 

Zdjęcie Dnia

1. Zdjęcie Dnia jest wybierane wyłącznie spośród fotografii opublikowanych w Inferii w danym dniu, spełniających kryteria Regulaminu Fotoferii.

2. Zdjęcia z Galerii Prywatnych nie są uwzględniane.

3. W momencie wyboru zdjęcie może znajdować się w jednej z następujących galerii: Inferia, Galeria Niska, Ciemnia, Kontra i teoretycznie Galeria Wysoka.

4. Wybrane zdjęcie, jeżeli w momencie wyboru znajduje się w Inferii, Ciemni bądź Kontrze jest automatycznie przenoszone do Galerii Niskiej.

5. Kryteria wyboru:

     - wartość artystyczna pracy,    

     - oryginalność fotografii (zarówno w kontekście portfolio autora jak i szerszym),    

     - strona formalna, warsztat, edycja,    

     - propozycje i sugestie użytkowników (jeżeli zgłoszone - w postaci komentarzy czy wiadomości prywatnych wysłanych do @fotoferia).

6. Liczba poprzednio otrzymanych przez danego Autora tytułów Zdjęcia Dnia, Tygodnia, Miesiąca nie ma wpływu na kolejne wybory.

7. Kategoria zdjęcia nie ma wpływu na wybór.

8. Wyboru Zdjęcia Dnia dokonuje Administracja Portalu.

 

Zdjęcie Tygodnia

1. Zdjęcie Tygodnia jest wybierane wyłącznie spośród fotografii, które uzyskały uprzednio tytuł Zdjęcia Dnia w danym tygodniu.

2. Kryteria wyboru takie same, jak w przypadku Zdjęcia Dnia.

3. Liczba poprzednio otrzymanych przez danego Autora tytułów Zdjęcia Dnia, Tygodnia, Miesiąca nie ma wpływu na kolejne wybory.

4. Kategoria zdjęcia nie ma wpływu na wybór.

5. Wyboru Zdjęcia Tygodnia dokonuje Administracja Portalu.

 

Zdjęcie Miesiąca

1. Zdjęcie Miesiąca jest wybierane wyłącznie spośród fotografii, które uzyskały uprzednio tytuł Zdjęcia Tygodnia w danym miesiącu.

2. Kryteria wyboru takie same, jak w przypadku Zdjęcia Dnia i Tygodnia.

3. Liczba poprzednio otrzymanych przez danego Autora tytułów Zdjęcia Dnia, Tygodnia, Miesiąca nie ma wpływu na kolejne wybory.

4. Kategoria zdjęcia nie ma wpływu na wybór.

5. Wyboru Zdjęcia Miesiąca dokonuje Kapituła Zdjęcia Miesiąca i Roku. W skład Kapituły wchodzi siedmiu znakomitych fotografików reprezentujących najważniejsze kategorie. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

Zdjęcie Roku

1. Zdjęcie Roku jest wybierane wyłącznie spośród fotografii, które uzyskały uprzednio tytuł Zdjęcia Miesiąca w danym roku.

2. Kryteria wyboru takie same, jak w przypadku Zdjęcia Dnia, Tygodnia i Miesiąca.

3. Liczba poprzednio otrzymanych przez danego Autora tytułów Zdjęcia Dnia, Tygodnia, Miesiąca nie ma wpływu na kolejne wybory.

4. Kategoria zdjęcia nie ma wpływu na wybór.

5. Wyboru Zdjęcia Roku dokonuje Kapituła Zdjęcia Miesiąca i Roku. W skład Kapituły wchodzi siedmiu znakomitych fotografików reprezentujących najważniejsze kategorie oraz zaproszeni eksperci i ludzie sztuki spoza Portalu. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

Wywiady z Autorami

Autorzy Zdjęć Miesiąca i Roku zapraszani są do udzielania wywiadów.


This page was created in 0.028516054153442 seconds