Account Issues

 

Problemy z logowaniem?

Jeżeli nie możesz zalogować się na swoje konto, to znaczy, że konto nie zostało pomyślnie zweryfikowane*.

Jeżeli konto było już weryfikowane, skontaktuj się z administratorem serwisu pisząc maila na adres: adm.fotoferia.pl@gmail.com

Natomiast jeżeli konto nie zostało zweryfikowane do 30 czerwca, można to zrobić wypełniając niniejszy formularz:

https://www.fotoferia.pl/files/kontofotoferia.pdf (in Polish)

*zweryfikowane = zaakceptowany nowy regulamin (RODO), udzielone nam niezbędne zgody na zarządzanie kontem i komunikację.

Ważne: Proces przywracania konta może potrwać do 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia. 

 


 

Issues Accessing Your Account?

If you cannot log into your account, most likely your account validation* process was not successfully finished.

If the account has already been validated, please contact the service administration sending an emai to: adm.fotoferia.pl@gmail.com 

Otherwise please download and process the following form:

https://www.fotoferia.pl/files/accountfotoferia.pdf (in English)

* validation = new terms of use accepted (GDPR), necessary permissions to operate an account and to communicate given. 

IMPORTANT: The process of restoring a removed account can take up to 4 weeks.