Nowe Konto

Zakładanie nowego Konta Użytkownika na Portalu

W celu założenia nowego Konta Użytkownika na portalu fotoferia.pl prosimy kliknąć na poniższy link i postępować zgodnie z instrukcją:

https://www.fotoferia.pl/index.php?pg=rejestracja&lang=pl


UWAGA

Aby konto działało poprawnie, należy podać wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe (m.in. pełen adres zamieszkania) oraz udzielić

wszystkich zgód oznaczonych jako obowiązkowe.

Brak pełnego adresu lub koniecznych zgód spowoduje, iż konto nie będzie miało pełnej funkcjonalności, np. prawa do publikowania zdjęć.

Wprowadzone informacje są wyłącznie do wiedzy Operatora Portalu i nie będą wyświetlane/widoczne dla innych użytkowników portalu.

Rejestrując nowe konto oświadczamy, że podane informacje są pełne oraz zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzamy świadomość

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.